Në kuadër të projektit “Vetëdijësimi dhe parandalimi i sëmundjeve transmitive” organizuam një ligjërat në SHL Kosova

Në kuadër të projektit ” Vetëdijësimi dhe parandalimi i sëmundjeve transmitive” organizuam një ligjëratë në SHL Kosova me të rinjët dhe elaboruam temat që janë ligjëruar deri më tani. Poashtu të rinjët e talentuar u munduan që temat e ligjëruara ti paraqesin në vizatime. Faleminderit SHL Kosova për aktivitetin e përbashkët.

Category: all
-->
Translate »