Fëmijët me nevoja të veçanta i dërguam në shëtitje në Marashin e bukur të Prizren-it

Më të dashurit tanë i dërguam në Marashin e Prizren-it ku ata e kaluan ditën atje dhe u kënaqën me aktivitete në natyrë, projekt ky i financuar nga MPMS.

Category: all
-->
Translate »