Fëmijët me nevoja të veçanta i dërguam në shëtitje në Parkun e Gërmisë

Fëmijët me nevoja të veçanta i dërguam në shëtitje në Parkun e Gërmisë ku kaluan një ditë të mrekullueshme.

-->
Translate »