Fëmijët me nevoja të veçanta i dërguam për vizitë në Stone Castle

Më të dashurit tanë i dërguam për vizitë në Stone Castle. Kësaj vizite iu bashkua edhe klasa e 4 e mësueses Gjylsime Shala të cilën e falenderojmë për organizimin e kësaj vizite dhe për bashkëpunim.

-->
Translate »