Vizioni i shoqatës së pavarur të gruas “Hareja” është emancipimi dhe edukimi i grave, fëmijëve si dhe të rinjëve, integrimi në të gjitha pjesët e shoqërisë dhe promovimi i një shoqërie tolerante dhe multietnike.